Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Oferta placówki

ZABAWY TERAPEUTYCZNE
 
Zabawy terapeutyczne w Maltańskim Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym zostały wprowadzone jako stały element pracy terapeutycznej do pracy z dziećmi w grupie z autyzmem
w kwietniu 2011 roku. W swym założeniu wykorzystują one podejście francuskiej  metody 3i (intensywna, indywidualna, interaktywna). Godzinne sesje zabaw terapeutycznych odbywają się cztery razy w tygodniu. Udział w nich biorą wcześniej przeszkoleni wolontariusze.
 Komunikacja i wymiana są głównymi celami każdej sesji zabaw. Zabawy te stwarzają dziecku możliwość budowania indywidualnej, bezpiecznej relacji z wolontariuszem. Wolontariusz aby doprowadzić do jak najlepszej interakcji unika narzucania czegokolwiek co może wytworzyć blokady.
To dziecko staje się przewodnikiem w zabawie. Wolontariusz poprzez naśladowanie stara się wejść w świat dziecka po to aby następnie zainteresować je naszym. 
Etapy zabaw terapeutycznych:
-naśladowanie dziecka po to aby nawiązać z nim kontakt wzrokowy
- urozmaicanie czyli wprowadzanie przez wolontariusza drobnych zmian w obrębie danej zabawy

-zabawy we dwoje oparte na partnerstwie i wymianie.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 W naszym Przedszkolu znajduje się profesjonalnie wyposażona sala doświadczania świata – magiczne miejsce, w którym odbywają się zajęcia stymulujące wszystkie zmysły, zajęcia
z zakresu terapii widzenia, a także zajęcia z elementami aromaterapii i chromoterapii. To także miejsce, gdzie nasze Przedszkolaki mogą się wyciszyć i zrelaksować na łóżku wodnym czy pufach, przy ciepłym świetle projektora oraz przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. 

Sposób zaaranżowania sali doświadczania i jej wyposażenie dają naszym Podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Zajęcia zawsze odbywają się w tempie dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. 
Sala doświadczania to przestrzeń urządzona tak, aby stworzyć atmosferę sprzyjająca większej aktywności, spontaniczności i kreatywności Dziecka. Jej zadaniem jest otwieranie zmysłów, wspomaganie percepcji dziecka i porządkowanie bodźców pochodzących 
z najbliższego otoczenia, które składa się z kolorów, zapachów, dźwięków, doznań smakowych i kinestetycznych.
Czas tam spędzony wprowadza w dobre samopoczucie, daje radość i przyjemność ze wspólnego bycia razem.
 
DOGOTERAPIA
 
Dogoterapia jest metodą wspomagającą działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Dzięki niej poprawiają się społeczne relacje ze zwierzętami, a także funkcjonowanie fizyczne
i kondycja psychiczna człowieka.

Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Pomaga też kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich (najczęściej z pomocą terapeuty), np. chodzenie, siadanie, leżenie. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.

Podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu dzieci mogą stopniowo zapoznawać się z psem, jego zwyczajami, jedzeniem czy nawykami. Początkowo, oswajając się z czworonogiem, mogą go dokładnie obejrzeć – jakie ma łapy, uszy, oczy i ogon. Dotykają jego sierści i potrafią określić, czy jest ona szorstka czy miękka, długa czy krótka oraz określić jej barwę: jasna czy ciemna. Te pierwsze ćwiczenia z psem budują zaufanie między nim a dzieckiem. Te pierwsze kroki dziecka z psem są niezmiernie ważne w prowadzeniu dalszych zajęć. Najmłodszych bowiem należy stopniowo wprowadzać w zwierzęcy świat i stawiać małe kroki ku temu, aby osiągnąć zamierzony w zajęciach cel.

Kontakt z psem to przy okazji nauka samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec pupila, np. karmienie, prowadzenie na smyczy. Mogą doskonalić swoją sprawność ruchową we współudziale zwierzęcia. Po takiej zabawie u dzieci kształtuje się także nawyki higieniczne, m.in. mycie rąk
po kontakcie z czworonogiem.
 

 

KONCEPCJA HALLIWICK

 

Nazwa Koncepcji pochodzi od nazwy szkoły w Londynie dla niepełnosprawnych dziewcząt – Halliwick School for Girls, gdzie pracował James McMillan, nauczyciel i trener pływania – twórca podstaw i założeń, wtedy jeszcze, metody Halliwick (1949). Na przestrzeni lat sposób podejścia do procesu nauki, nasze postrzeganie osób z niepełnosprawnością i ich potrzeb uległy zmianom, nastąpił także olbrzymi postęp nauk medycznych, społecznych i psychologicznych stąd zwykła metoda przekształciła się w holistyczne podejście.


Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania (IHA 2000).


 

Założenia koncepcji stanowią swoistą filozofię Halliwick:


  1. Najważniejsze jest dobre samopoczucie, tzw. water happiness. Nigdy nie osiągniemy sukcesu jeśli nie będziemy w pełni odczuwać zadowolenia z przebywania w wodzie.

  2. Każdemu dziecku towarzyszy instruktor, którego zadaniem jest m.in. odpowiednie wspieranie pływaka aż do momentu uzyskania przez niego pełnej niezależności (często po raz pierwszy w życiu!), pomaganie w początkowym przystosowaniu psy­chicznym do wody, poznaniu zasad kontroli balansu.

  3. Uczymy powoli, w logicznym porządku, w tempie stosownym dla pływaka, upewniając się, że wszystkie poprzednie kroki są udoskonalone zanim przejdziemy do nauki kolejnych. Kładziemy nacisk na umiejętności i możliwości.

  4. Nie używamy żadnych pomocy wypornościowych.

  5. Pracujemy w grupach, pływacy zachęcają się i motywują nawzajem a nowym instruktorom pomagają inni z większym doświadczeniem.


Podstawą nauki jest 10 Punktowy Program Halliwick:

1. Przystosowanie psychiczne

2. Niezależność

3. Kontrola rotacji poprzecznej

4. Kontrola rotacji strzałkowej

5. Kontrola rotacji wzdłużnej

6. Kontrola rotacji łączonej

7. Wypór

8. Równowaga w bezruchu

9. Ślizg z turbulencjami

10. Proste napędy i podstawowe ruchy pływackie

Realizując go uczymy pływaka m.in. przystosowania psychicznego do wody, kontroli oddechowej, kontroli równowagi i kontroli ruchów w wodzie. Wszystkich tych elementów pływak uczy się równocześnie a zależą one od wielu różnorodnych czynników. Rozwój tych elementów jest podstawą uczenia umiejętności motorycznych, które prowadzą do uzyskania niezależności w wodzie na poziomie osiągalnym dla pływka.

Charakterystyczną i unikatową jest forma nauczania – uczymy poprzez stosowanie różnorodnych aktywności, zabaw i gier. Sesje Halliwick odbywają się w grupach ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje manualne wsparcia dobrane odpowiednio do potrzeb i możliwości pływaka – bez względu na to czy pływak jest sprawny czy z niepełnosprawnością – tak aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności. Właśnie dlatego, między innymi, podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych.

Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości śro­dowiska wodnego i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.

Zastosowanie zasad nauki pływania wg Koncepcji Halliwick ma wpływ terapeutyczny na rozwój umiejętności we wszystkich sferach rozwojowych osób z niepełnosprawnością, które mogą być wykorzystane w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

opracowała: mgr Anna Olasińska, Senior Wykładowca Halliwick

                   aolasinska@op.pl

Aktualności

Procedury organizacji pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID 19

zobacz więcej

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  

Al.Kasztanowa 4A
30-227 Kraków

tel: 12 424 14 51

e-mail: malta@przedszkolemaltanskie.pl

zobacz więcej